's Gravenmoer

Paal 1. Alle palen van 's Gravenmoer zijn aangeven op een kaart in Google Maps. Te zien via deze LINK.
Paal 2 van de 9 palen die de grens Brabant-Holland weer zichtbaar moeten gaan maken. Uit een artikel in de Stem van 2 juni 2010:
'"Over deze grens zijn vele verhalen te vertellen", zegt Marius Verhagen van heemkring Des Graven Moer tijdens een wandeling langs de grens. "Tijdens de reformatie in Holland moesten de pastoors vluchten. De pastoor die destijds in 's Gravenmoer zat (in die tijd mocht een pastoor nog gewoon een vrouw en kinderen hebben), stapte met zijn gezin zo de grens over naar Brabant. Daar was hij veilig. Heel eenvoudig." Vanaf de dertiende eeuw tot in de Franse tijd (circa 1795) valt 's Gravenmoer onder Hollands bestuur. "De grens was overigens niet een vaststaand feit", zegt Verhagen. "De grens veranderde geregeld. De dijkjes, waarover de grens tegenwoordig loopt, zijn aangelegd na de Sint Elisabethsvloed van 1421. Aanvankelijk liepen ze kaarsrecht, maar in de loop der jaren hebben ze de grillige vorm van tegenwoordig gekregen. Dat heeft te maken met de dijkdoorbraken. Na een doorbraak ontstonden er kolken, wielen genaamd, waar omheen dan een nieuwe dijk werd aangelegd."Tegenwoordig horen Dongen en 's Gravenmoer bij elkaar, maar in vroeger tijden moet de bevolking met de rug naar elkaar hebben geleefd. "Het ene dorp was katholiek, het andere protestants", zegt Verhagen van de heemkring. "Inwoners van Dongen trouwden niet met iemand uit 's Gravenmoer, of andersom. Wel kochten de caf├ęs in het Brabantse Dongen hun vaten bier in 's Gravenmoer. De reden was simpel: het bier was goedkoper. Het scheelde vijf cent per vat, omdat het belastingstelsel in Brabant anders was dan in Holland. Een aantal Dongense brouwerijen is hierdoor wel failliet gegaan."
Paal 3
Paal 4
Paal 5
Paal 6
Paal 7
Paal 8
Paal 9. De laatste van de halve cirkel rond 's Gravenmoer.
De in eikenhout gesneden wapens van Brabant en
Holland en de beeldhouwer Ton Bressers.
Elke paal heeft de initialen van de maker meegekregen en het jaartal 2010.